เจ้าอาวาสสั่งยกรูปปั้น “แม่สิตางศุ์ชู 3 นิ้ว” ออกจากวัด หลังเจ้าตัวไม่สบายใจ กลัวจะมีคนโยงเรื่องของการเมือง

HomeUncategorizedเจ้าอาวาสสั่งยกรูปปั้น “แม่สิตางศุ์ชู 3 นิ้ว” ออกจากวัด หลังเจ้าตัวไม่สบายใจ กลัวจะมีคนโยงเรื่องของการเมือง