ไฟไหม้กุฏิไม้เก่าวัดโคกม่วง 5 ห้อง มีพระสงฆ์ป่วยอยู่ภายใน ชาวบ้านเร่งช่วย

HomeUncategorizedไฟไหม้กุฏิไม้เก่าวัดโคกม่วง 5 ห้อง มีพระสงฆ์ป่วยอยู่ภายใน ชาวบ้านเร่งช่วย