จังหวัดเลย เริ่มพ้นวิกฤตภัยแล้งแล้ว หลังฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

HomeUncategorizedจังหวัดเลย เริ่มพ้นวิกฤตภัยแล้งแล้ว หลังฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น