ทหารสหรัฐอเมริกา มาถึงอู่ตะเภาแล้ว 71 นาย เข้มงวดเรื่องการคัดกรอง ส่งกักตัวก่อนร่วมฝึกกับไทย

HomeUncategorizedทหารสหรัฐอเมริกา มาถึงอู่ตะเภาแล้ว 71 นาย เข้มงวดเรื่องการคัดกรอง ส่งกักตัวก่อนร่วมฝึกกับไทย