พบต่างด้าวนอนป่วยอยู่ริมทาง ชาวบ้านผวา กลัวว่าจะเป็นโควิด !

HomeUncategorizedพบต่างด้าวนอนป่วยอยู่ริมทาง ชาวบ้านผวา กลัวว่าจะเป็นโควิด !