เชียงใหม่ยกระดับการควบคุม โควิด-19 ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

HomeUncategorizedเชียงใหม่ยกระดับการควบคุม โควิด-19 ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด